Generatie Babyboom en hun kernwaarden: van leiderschap naar mentor-rol

Gepubliceerd op 12-10-2016

In deze serie van blog posts neem ik vier verschillende generaties onder de loep en ben ik op zoek naar de drijfveren en kernwaarden van generaties op de Nederlandse arbeidsmarkt. Waar hebben of krijgen HR managers en Recruitment managers mee te maken? De Babyboomers, Generatie X, de Pragmatische generatie en Generatie Y. Wat zijn de kernwaarden van elke generatie, waarom hebben zij die en hoe uiten die zich op de werkvloer? In deze blog post deel 1: Babyboomers: van leiderschap naar mentor-rol.

Een generatie is een groep leeftijdgenoten die drie belangrijke overeenkomsten vertonen. Ze zijn opgegroeid onder vergelijkbare omstandigheden in dezelfde tijdsgeest, hebben daar ongeveer dezelfde reactie op en bevinden zich in dezelfde fase van hun fysieke en emotionele ontwikkeling. Sociologen stellen dat een generatie een categorie mensen is, die binnen een periode van ongeveer vijftien jaar geboren zijn. Vooral in de vormingsjaren tijdens de pubertijd zijn gebeurtenissen wereldwijd van grote invloed op een groep. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen mening, normen en waarden. Deze zijn echter wel allemaal tegen de achtergrond van dezelfde tijdsgeest ontwikkeld. Precies die waarden vormen misschien wel de basis van cultuur.

Hoe zit dat precies met de Babyboomers? De Babyboomers, ofwel de Protestgeneratie, zijn geboren tussen 1941 en 1955. Het verschil tussen deze naoorlogse generatie en de vorige generatie is relatief groot. Waar de Stille generatie( 1930-1940) hielp aan de wederopbouw van Nederland groeide de Babyboomers op in een steeds welvarender land. De levensloop van de Stille generatie was verpakt in een zeer dominant model wat in teken stond van trouwen en kinderen krijgen. Vooral het leven van vrouwen draaide om het huishouden. Babyboomers doorbraken dit stramien door een modernere manier van samenleven te creëren. Men ging samenwonen voor het huwelijk en de vrouw kon blijven werken. Het Centraal Bureau voor Statistiek(CBS 2012) concludeerde in een rapport dat de helft van de mannen in hun tienerjaren (15-17) een vakopleiding of bedrijfscursus volgde. Je kon nu zelf je eigen keuzes maken. Belangrijke kenmerken van de Stille generatie zoals het harde werken, plichtsgetrouw zijn en zuinig leven riepen een radicale reactie op van de Babyboomers. Babyboomers hechten aan waarden als zelfontplooiing, het vrije moraal en onvrede.

compilatie

Die vrijheid is dan ook een van de kernwaarden van generatie Babyboom. Het niet langer volgen van de regels die de vorige generatie heeft opgesteld. De Babyboomers hebben de bijnaam Protestgeneratie te danken aan de bevrijdende revoluties zoals de Seksuele revolutie en de Flower Power. Nog steeds zijn Babyboomers jong van geest. Waar generaties voor hen uiteindelijk achter de geraniums belandde, kenmerkt een babyboomer zich door nog steeds actief deel te willen nemen aan de maatschappij. Zo steeg het aantal gepensioneerden dat nog steeds door wil blijven werken van 13% naar 43% in de afgelopen tien jaar.

Er ontstaan ook conflicten met jongere generaties. Zo hecht de Babyboomer meer waarde aan een formele houding dan X (1961- 1980) en Y 1976-1994) . Op gebied van communicatie prefereert 33% van de Babyboomers real-life gesprekken in plaats van een e-mail, Slack of andere vormen van digitale communicatie. Niet geheel onterecht trekt men soms een verband tussen een hogere leeftijd en loyaliteit. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat Babyboomers het meest betrokken bij hun werk en klant zijn. 58% van de Babyboomers stoort zich als het bedrijf de klant niet correct behandelt, tegenover 45% van generatie X en 43% van generatie Y. Bekijk hier onze blog post over betrokkenheid onder werknemers. We zien een duidelijke scheidingslijn tussen Babyboomers en generatie X en Y. Waarden als loyaliteit en hiërarchie accepteren kennen nieuwere generaties enkel toe aan Babyboomers. Ironisch gezien ziet generatie Y de Babyboomers meer positief dan X. Generatie X herkent zich namelijk te weinig in de waarden van de Babyboomers. Samenvattend hebben Babyboomers als kernwaarden vrijheid, zelfontplooiing en loyaliteit naar het bedrijf door lang en hard door te willen werken. 

Om als Babyboomer mee te blijven draaien in het hedendaagse bedrijfsleven is het belangrijk om opgebouwde ervaring over te dragen aan nieuwe generaties en mee te gaan met ontwikkelingen in de samenleving. Senioren zijn echter nog wel eens ‘veranderingsmoe’. Toch passen de meesten zich goed aan door zich digitaal te laten bijscholen door jongere werknemers. Opvallend is ook dat nog veel senioren zeer vitaal zijn. Ze zijn steeds meer flexibel, doen waar ze zin in hebben en informeler dan vroeger. Babyboomers staan met hun vrijheid, drive en loyaliteit nog altijd midden in het (werk)leven. Volgens de Generatietheorie van Aart Bontekoning zijn Babyboomers idealisten die nog altijd zinvol actief willen blijven. Volgens onderzoek van Exellys is hun voornaamste taak nu waardevolle informatie en ervaring overdragen aan generaties X en Y.

Momenteel vindt er een generatiewisseling plaats. De Babyboomers verliezen hun leidende rol aan generatie X (1961- 1980) en generatie Y (1976-1994) laat voor het eerst van zich horen in het bedrijfsleven. We komen op een punt waar veel Babyboomers de werkvloer verlaten. Met name bij deze medewerkers zijn belangrijke competenties als klantgerichtheid en betrouwbaarheid essentieel als tegenhanger voor de flexibele, snelle en fysieke gesteldheid van jongere werknemers. Ook zijn Babyboomers meer gesteld op privacy dan generatie X en Y. Als leiders waren Babyboomers gedreven en en idealistisch. In vergelijking met de stille generatie zijn babyboomers hoger opgeleid, minder traditioneel en werken er meer vrouwen in het bedrijfsleven. De Babyboomer stond klaar om de senior rol van de vorige generatie op een andere manier in te vullen. Nu vervult de Babyboomer de rol als mentor of coach voor de jongere generaties.

Door ons aanbevolen artikelen